در این صفحه اطلاع رسانی کلاس ها ، فایل های مهم و تصاویر قرار گرفته خواهد شد.

دوره های دیجیتال مارکتینگ در دانشگاه صنعتی شریف

دوره های دیجیتال مارکتینگ مجتمع فنی تهران

من حمیدرضا سلیمانی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات هستم. کسب‌وکارم این است که به کسب‌و‌کارها در زمینه دیجیتال مارکتینگ کمک می کنم تا توسعه بیابند.

فوتر سایت

سایدبار کشویی

درباره من

درباره من

من حمیدرضا سلیمانی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات هستم. کسب‌وکارم این است که به کسب‌و‌کارها در زمینه دیجیتال مارکتینگ کمک می کنم تا توسعه بیابند.

شبکه های اجتماعی